Zasady pobytu

 • Rezerwacji pokoi można dokonać telefonicznie przez wszystkie dni tygodnia, podając: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (najlepiej komórkowy), termin pobytu na kwaterze oraz ilość przyjeżdżających osób.
 • Potwierdzenie rezerwacji noclegu otrzymają Państwo w formie pisemnej – elektronicznej na podany wcześnie adres e-mail w ciągu 24 godzin od daty złożenie rezerwacji.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji pokoi, należy w terminie do 3 dni wpłacić zadatek w wysokości określonej w otrzymanym potwierdzeniu (25% wartości rezerwacji). Wpłaty należy dokonać przelewem na nasze konto bankowe lub przekazem pocztowym na nasz adres (Wszystkie te dane są zawarte w otrzymanym przez Państwa potwierdzeniu rezerwacji). W przypadku braku dokonania wpłaty zaliczki w ustalonym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
 • Pozostałą kwotę w wysokości 75% należy wpłacić w dniu przyjazdu gospodarzowi kwatery.
 • Opłata za nocleg nie zawiera opłat klimatycznych. Opłaty takie pobierane są w dniu przyjazdu w wysokości 2,0 PLN od osoby za dobę.
 • W przypadku anulacji przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem od tej reguły będzie
  sytuacja, gdy Klient wskaże nowego Klienta na ten sam pokój i w tym samym terminie. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconego zadatku, nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu wynajmu osoby wskazanej.
  Nowy klient przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.
 • Liczba osób mających zamieszkać w pokojach gościnnych jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania naszej firmy o jakiejkolwiek zmianie tej liczby.
 • Dziecko do lat 3, śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.
 • Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 w dniu wyjazdu.
 • Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00.
 • Podczas pobytu w apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 • Kwatera jest sprzątana przed przyjazdem i po wyjeździe Klienta.
 • Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu oraz pokoi noclegowych w należytym stanie.
 • Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy
  o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w pokoju oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie
  podczas pobytu. W przypadku wystąpienia szkody, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zniszczonych przedmiotów i usunięcia szkód.